Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Uklanjanje algi i biofilma

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Uklanjanje algi i biofilma – Kontrola algi i biofilma – Alge u prirodnim vodama uzrok su pojave lošeg mirisa i ukusa. Osim toga, menjaju organoleptičke osobine vode i ometaju rad uređaja za prečišćavanje. Opstanak i razmnožavanje algi u prirodnim vodama zavisi od stepena zagađenosti, odnosno prisustva hranljivih materija. Produkti metabolizma algi i raspadanje uginulih organizama utiču na promenu kvaliteta vode u nepovoljnom smislu.

Uklanjanje algi i biofilma primenom ultrazvuka

Od nedavno, razmnožavanje algi se kontroliše primenom ultrazvuka. To se postiže uz pomoć generatora ultrazvuka, koji su malih dimenzija, imaju malu potrošnju energije i lako se ugrađuju. Novi pristup u kontrolisanju razmnožavanja plavo-zelenih algi primenom ultrazvuka omogućuje njihovo efikasno uklanjanje iz vode.

LG SOUND - kontrola algi i biofilma pomoću ultrazvuka

Ultrazvuk razara strukturu alge za vrlo kratko vreme. Primenjen na početku procesa prečišćavanja prirodnih i otpadnih voda, sprečava pojavu problema u kasnijim fazama prerade kao što su taloženje i filtracija, smanjuje potrošnju hemikalija i sprečava pojavu neprijatnih ukusa i mirisa u vodi. Osim toga ova metoda je, u poređenju sa klasičnim, efikasnija, jeftinija i jednostavnija.

Veliki učinak u sprečavanju razmnožavanja algi na početku procesa prečišćavanja, produžava ciklus filtracije i sprečava prodor algi u vodovodnu mrežu (što doprinosi očuvanju kvaliteta vode u sistemu distribucije), samo su neke od prednosti ovog sistema. U kombinaciji sa sredstvima za koagulaciju, flokulaciju i dezinfekciju postižu se bolji efekti uz manju potrošnju hemikalija, što čini upotrebu ultrazvuka opravdanom.

Kontrola razmnožavanja algi u tri koraka

Kontrola razmnožavanja algi ne mora da bude složen posao. LG Sonic je jednostavan sistem za sprečavanje razmnožavanja algi.

kontrola razmnožavanja algi

 1. Stvara ultrazvuk: Zvučni impulsi stvaraju se u energetskoj jedinici. Zahvaljujući DC-Mf tehnologiji, koju koristi samo LG Sonic, generator zvuka stvara istovremeno nekoliko različitih frekvencija i šalje ih u davač
 2. Prenos ultrazvuka: Davač prenosi ove zvučne pulsacije u vodu sa vrlo visokim intenzitetom ( dB ). Zvučni talasi imaju različite frekvencije i sve su u području ultrazvuka pa su stoga nečujni.
 3. Inaktivacija algi: Ultrazvuk visokog intenziteta koji emituje LG Sonic deluje na mnoge strukture algi. Komponente ćelija algi osciluju u frekvencijama ultrazvuka. To prouzrokuje kidanje različitih delova ćelija, kao što su tonoplasti vakuole, zidovi ili membrana ćelija i gasnih mehurića plavo-zelenih algi. Zbog toga što se istovremeno koristi više frekvencija, više vrsta algi se napada na veoma efikasan način i za kratko vreme.

Uklanjanje algi i biofilma – Područje primene:

 • postrojenja za tretman pitke i otpadne vode
 • taložnici
 • rashladne kule
 • ribnjaci
 • jezera za rekreaciju
 • otvoreni bazeni za plivanje
 • irigacioni sistemi

područja primene ultrazvuka za uklanjanje algi i biofilma

područja primene ultrazvuka za uklanjanje algi i biofilma

Comments are closed.