Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Analizator rezidualnog hlora AH-2003/10

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka
Analizator hlora AH-2003/10
Analizator hlora - grafički prikaz vrednosti

Analizator rezidualnog hlora AH-2003/10 testiran je i dokazan kao pouzdan uređaj za kontinualno, precizno merenje reziduala. Uređaj radi na amperometrijskom principu i dizajniran je da kontinualno meri slobodni hlor u vodi, plivačkim bazenima ili u raznim procesnim aplikacijama.

U mernu ćeliju analizatora inkorporiran je kontinualni, hidraulički sistem čišćenja elektroda pomoću rotirajućih kuglica, tako da se eliminišu smetnje u signalu i eliminiše potreba za čestom rekalibracijom instrumenta.

Integrisane dve tačke alarma su standard (visoki i niski rezidual).

Dovođenje uzorka vrši se kroz regulacioni ventil, što eliminiše potrebu za posebnim pumpama za uzorkovanje. Elektrode od bakra i zlata velike površine koriste se za dobijanje signala maksimalne snage. Uređaj je konstruisan od materijala otpornih na koroziju. Svaka jedinica je pre-montirana zahtevajući u instalaciji samo povezivanje vodova za dovođenje uzorka.

Komponente i kontrole su dostupne na prednjoj strani uređaja. TOUCH SCREEN panel do 4.3″ omogućava lako nadgledanja izmerenog reziduala i temperature, kao i podešavanje tački gornjeg i donjeg alarma. Sve merene veličine prikazane su na integrisanom bezpapirnom pisaču, a njihov zapis vrši se na SD karticu u rezoluciji zapisa po želji korisnika.

Galeriju ovog proizvoda na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

Karakteristike

 • Kontinualno merenje
 • Visoka pouzdanost
 • Alarm visokog i niskog reziduala
 • Automatsko čišćenje elektroda
 • Direktno merenje slobodnog hlora
 • Nezavisno podešavanje donje i gornje granične vrednosti

Pripremna grupa:

 • Reducir pritiska
 • Kuglasti ventil
 • Mehanički filter
 • Rotametar

Princip rada

Uzorak vode sa nepoznatim sadržajem hlora se dovodi u mernu ćeliju koja amperometričkom metodom daje elktrični signal proporcionalan sadržaju hlora. Signal se pomoću transmitera pretvara u strujni signal od 4-20mA, prikazuje se na Touch screen panelu ugrađenom na prednjoj ploči, kao i na integrisanom bezpapirnom pisaču. Takođe možemo održavati koncentraciju rezidualnog hlora u podešenim granicama (kontakti ugrađenih releja se uključuju prilikom određenog, predpodešenog minimalnog i maksimalnog nivoa).

Temperaturna sonda je ugrađena unutar merne ćelije, a izmerena vrednost temperature vode takođe se može očitati na displeju i integrisanom pisaču.

tehnički podaci:
Merni opseg*: 0-1 mg/l Cl2
Osetljivost: 0.01 mg/l (ppm)
Linearnost: 1%
Tačnost: 2%
Vreme odziva: cca 60sec
Količina (protok) uzorka: cca 500 ml/min
Priključak uzorka: fleksibilno crevo, 06/1mm
Merni metod: amperometrički (Au/Cu)
Displej pokazivač: TFT TOUCH SCREEN panel 4.3″
Električno napajanje: 220V AC, 50Hz
Potrošnja: <100mA
Analogni izlazni signal: 4-20mA
Impedansa strujne petlje: 600Ω, max
Kontakti alarmnih releja: 2 programabilna izlaza 250V/6A, AC/DC
1 impulsni ulaz: za merenje protoka kroz ćeliju (opciono)
2 solid state digitalna izlaza: za pogon dozir pumpi (opciono)
4 analogna ulaza 4-20 mA: Merenje reziduala i temperature
Merenje pH (opciono)
Merenje Redox (opciono)
Komunikacioni port: MODBUS RTU RS485 komunikacioni interfejs, spreman za komunikaciju i daljinski prenos signala (opciono RS232 / ETERNET komunikacija)
Mini LCD displej: za lokalno očitavanje reziduala (opciono)
* na poseban zahtev merni opseg može biti i drugačiji, najviše do 10mg/l

Analizator AH-2003/10 u sebi ima integrisan bezpapirni pisač koji omogućava grafički prikaz merenih vrednosti, ukupno 4 vrednosti ( u standardnoj izvedbi – rezidualni hlor i temperatura, a opciono pH i Redox ili druge veličine u zavisnosti od zahteva korisnika). Pisači opcionih merenja (pH i Redox) nisu dostupni ukoliko opcija nije izabrana.

Svaka od 3 merene veličine (rezidual, pH, Redox ili druge) je prikazana na bezpapirnom pisaču širine od 3.5 minuta do 14 sati i uparena je sa temperaturom i prikazom alarmnih vrednosti.

Zapis merenih veličina na SD karticu kapaciteta do 1GB.

Upravljački interfejs na 6 jezika: Srpski, Engleski, Nemački, Rumunski, Slovenački, Mađarski (opciono još 2 jezika na zahtev korisnika)

Comments are closed.