Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Elektromagnetne dozir pumpe

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Izrađuju se za doziranje relativno male količine hemikalija: od 0,5 l/h do 140 l/h i za pritiske na mestu ugradnje do 20 bar. Sve pumpe su opremljene usisnom korpom, injektorom, crevima za usisavanje i potiskivanje hemikalije i priključkom za merač nivoa u posudi sa hemikalijom. U zavisnosti od tipa, pumpe mogu imati i priključke za impulsne vodomere, senzore protoka, analizatore rezidualnog hlora, pH metre, Rx metre i dr.

elektromagnetne dozir pumpe

Galeriju ovih pumpi na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

tipovi elektromagnetnih pumpi prema režimu rada

 • Elektromagnetna dozir pumpa sa ručnim podešavanjem doziranja, zadavanjem broja impulsa pomoću potenciometra ili funkcijskih tastera u rasponu od 0-100% od nazivnog kapaciteta pumpe.
 • Elektromagnetna dozir pumpa sa podešavanjem doziranja na osnovu broja impulsa sa impulsnog merača protoka (impulsnog vodomera). U zavisnosti od odabranog modela moguće su opcije: množenje impulsa (1xn), deljenje impulsa (1/n) i množenje impulsa sa memorijom(1xn-M)
 • Elektromagnetna dozir pumpa sa podešavanjem doziranja na osnovu analognog signala 4 – 20 mA koji se dovodi sa odgovarajućeg protokomera, analizatora rezidualnog hlora, pH-metra, Redox metra ili dr.
 • Elektromagnetna dozir pumpa sa integrisanim kontrolerom za pH, Rx i Cl. Podešavanje doziranja vrši se na osnovu direktnog signala koji se dovodi sa odgovarajuće pH, Rx ili Cl elektrode (0÷14pH; -1000÷+1400mV; 0÷2, 20, 200ppm).
 • Elektromagnetna dozir pumpa sa multifunkcionalnim podešavanjem doziranja. Objedinjuje sve načine podešavanja doziranja koje imaju gore navedene pumpe uključujući i “ppm” režim. Ugrađeni mikroprocesor omogućava i dodatne funkcije: alarm protoka, kontrola nivoa (bez sonde), relejni izlaz, daljinsko upravljanje, zujalica, sat, nedeljni i dnevni tajmer.

Sa dozir pumpama ETATRON i uz određenu dodatnu opremu, može se, u zavisnosti od tipa pumpe, ostvariti određeni vid poluatomatskog ili automatskog podešavanja doziranja, ali samo na osnovu jednog ulaznog parametra: signala protoka vode, signala sa analizatora rezidualnog hlora, signala sa pH metra, Rx metra ili nekog drugog mernog uređaja.

Ako je potrebna potpuna kontrola (automatizacija procesa doziranja prema protoku i rezidualu), mora se koristiti kompleksniji kontroler doziranja, koji sadrži mikroprocesorski PLC uređaj za obradu svih signala.

Comments are closed.