Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Ozoniranje vode

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Ozoniranje vode je hemijska tehnika tretiranja vode infuzijom ozona u vodu.

Ozon

Ozon je nestabilan gas koji uključuje tri atoma kiseonika, gas lako degradira nazad u kiseonik i tokom ovog prelaza slobodni atom kisonika ili slobodni radikal se formira. Slobodni kiseonik radikal je veoma reaktivan i kratko živi, pod normalnim okolnostima on će živeti par milisekundi. Ozon je bezbojan gas koji ima miris sličan mirisu vazduha posle velike grmljavine.

Ozoniranje vode - Ozon

Ozon ima veću efikasnost dezinfekcije protiv bakterija i virusa u odnosu na hlor. Pored toga, oksidirajuća svojstva mogu takođe smanjiti koncentraciju gvožđa, mangana, sumpora i smanjiti ili eliminisati problem mirisa i ukusa. Ozon oksidiše gvožđe, mangan i sumpor u vodi i formira nerastvorljive metas okside ili elementarni sumpor. Ove nerastvorljive čestice se onda uklanjaju post-filtracijom. Organske čestice i hemikalije se eliminišu kroz koagulaciju ili hemijsku oksidaciju. Ozon je nestabilan i degradira tokom vremenskog perioda koji traje od nekoliko sekundi do 30 minuta. Brzina degradacije je funkcija hemijskog sastava, pH i temperature vode.

Ozoniranje vode – Proces ozonacije

Stvaranje ozona od kiseonika se dešava u ozon generatorima uz upotrebu energije:

Ozoniranje vode - Ozon generatoriOzon generatori

Ozon generatori visokog kvaliteta, za široke opsege radnih kapaciteta i za različite namene, izrađeni su na osnovu velikog iskustva stručnjaka u ovoj oblasti i u saradnji sa specijalizovanim istraživačkim institutima. U mogućnosti smo da za vrlo kratko vreme pronađemo rešenje za sve probleme klijenata i pružimo svu neophodnu podršku prilikom nabavke, ugradnje i održavanja sistema za ozoniranje.

detaljnije

Ovaj process se izvršava od strane polja električnog pražnjenja kao u CD(koronarno pražnjenje) tip ozon generatorima ili od strane ultraljubičastog zračenja kao u UV tip ozon generatorima. Pored ovih komercijalnih metoda, ozon može takođe biti napravljen kroz elektrolitičke i hemijske reakcije. Generalno, sistem za ozonaciju uključuje prolazak suv čist vazduh kroz visoko naponsko električno pražnjenje, odnosno koronarno pražnjenje, koje stvara ozon koncentracije od približno 1% ili 10000 mg/L. Tretirajući male količine vode, UV ozonacija je najčešća dok se za velike sisteme koristi ili koronarno pražnjenje ili druge metode koje stvaraju ozon.

Sirova voda onda prolazi kroz venturijevo grlo koje pravi vakuum i povlači ozon gas u vodu. Pošto će ozon reagovati sa metalima da stvori nerastvorljive metal okside, post filtracija je neophodna.

Ozoniranje vode – Prednosti ozona

  • Ozon ima efekat u širokom pH opsegu i brzo reaguje sa bakterijama, virusima i protozoama i ima jača germicidalna svojstva od hlora. Ima veoma jaku okidirajuću snagu sa kratkim vremenom reakcije
  • Tokom tretiranja ne dodaju se hemikalije u vodu
  • Ozon može eliminisati širok spektar neorganskih, organskih i mikrobioloških problema kao i probleme ukusa i mirisa

Comments are closed.