Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Vakuum regulator

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

vakuum_regulator

Regulator gasnog hlora radi na savremenom indirektnom vakuumskom principu i odgovara svim zaštitnim principima i standardu DIN 19606. Dokazana, robustna konstrukcija, visok kvalitet upotrebljenih materijala i stalna kontrola izrade omogućavaju besprekoran i siguran rad u svim uslovima eksploatacije. Modularnost konstrukcije i širok opseg radnih kapaciteta omogućavaju zadovoljenje svih zahteva korisnika i kompatibilnost u slučajevima ugradnje u već postojeće sisteme.

Uređaj poseduje vizuelnu indikaciju prazne boce sa hlorom.

Galeriju ovog proizvoda na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

Tehničke karakteristike:

 • Kućište od ABS plastike
 • Membrane i opruge otporne na hlor
 • Igla i sedište dozir ventila otporni na hlor
 • Priključni komplet otporan na koroziju
 • Pokazivač protoka gasa
 • Sigurnosni odušak
 • Indikacija stanja boce, “Puna – Prazna” (na zahtev)
 • Manometar (na zahtev)
 • Jednostavna montaža na bocu, kontejner ili zbirni vod
bez dozir ventila sa dozir ventilom
Tip Kapacitet Tip Kapacitet
H-02-09 do 200 g/h HD-02-09 do 200 g/h
H-2-09 do 2 kg/h HD-2-09 do 2 kg/h
H-4-09 do 4 kg/h HD-4-09 do 4 kg/h
H-10-09 do 10 kg/h HD-10-09 do 10 kg/h
H-20 do 20 kg/h HD-20 do 20 kg/h
Hlorinator do 4 kg/h

do 4 kg/h

Hlorinator do 10 kg/h

do 10 kg/h

Hlorinator do 20 kg/h

do 20 kg/h

Comments are closed.