Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Elektromotorne dozir pumpe

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Ove pumpe pogonjene su monofaznim ili trofaznim električnim motorom. Koriste se za doziranje velikih količina hemikalije, od nekoliko litara do više stotina litara na sat. Sve pumpe imaju mogućnost ručne regulacije hoda klipa/membrane. Na zahtev je moguće isporučiti i pumpe sa integrisanom kontrolnom jedinicom koja omogućava upravljanje prema nekom spoljnom signalu.

Elektromotorne dozir pumpe

Postoje dva modela elektromotornih pumpi:

  • membranske pumpe
  • klipne pumpe

Standardni materijali, od kojih je izrađena glava pumpe, su PVC, PVDF ili nerđajući čelik. Postoji i više konstrukcija nepovratnih ventila u zavisnosti od vrste hemikalije koja se dozira (jedinjenja hlora, aluminijum sulfat, polielektrolit, kiseline i sl. Na zahtev korisnika glava i nepovratni ventil pumpe može biti izrađen iz drugog materijala, na primer teflona, PVDF-a ili polipropilena. Prema referencama iz dijagrama protoka pumpe, postoji niz različitih modela, definisanih prečnikom klipa/membrane, pritiska, kapaciteta, tipa ventila i zaptivnog materijala. Ove kombinacije pružaju korisnicima veliki izbor modela u zavisnosti od hemikalije koja se dozira.

Comments are closed.