Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Uklanjanje mutnoće i boje vode

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Uklanjanje mutnoće vode

Uklanjanje mutnoće vode – Mutnoća je maglovitost vode koji nastaje zbog prisustva nerastvorljivih suspendovanih čestica. Generalno, mutnoća je češća u površinskim nego u podzemnim vodama zato što se podzemna voda kreće previše sporo da bi nosila čestice sedimenta. Mutnoća je nepoželjna za zdravlje kao i za estetiku zbog toga što se mutnoća može pomešati sa dezinfekcionim sredstvom i može štititi mikroorganizme.

Uklanjanje mutnoće vode - Uklanjanje boje vode

Uklanjanje boje vode

Obojena voda može sadržati supstance kao što su organska jedinjenja koja su nastala uglavnom od raspadanja biljne i životinjske materije. Određeni metalni joni, kao što su gvožđe i mangan, ponekad boje vode u žuto, braon ili crveno posle kontakta sa vazduhom, toplotom ili posle dezinfekcije. Veoma obojena voda je sporna zato što može isflekati kućne aparate i odeću kao i da smanji vodi estetsku vrednost.

Uređaji za uklanjanje mutnoće i boje vode

Za uklanjanje mutnoće i boje vode koriste se samoispirajući filter ili lamelarni separator :

Uklanjanje mutnoće i boje vode - Samoispirajući filterSamoispirajući filter

Samoispirajući filter je uređaj bez pritiska, konstantnog radnog ciklusa prilagođenog tretmanu vode i otpadne vode. Prilagođenje veličine uređaja kao i vrsta i količina filterske ispune osigurava redukciju suspenzija, mutnoća, boje, kao i gvožđa, jedinjenja mangana, amonijum jona i drugih vrednosti na normativne.

detaljnije

Uklanjanje mutnoće i boje vode - Lamelarni separatorLamelarni separator

Lamelarni separator (pločasti taložnik) je visoko efikasni separator sa više tokova koji se koristi u tretmanu vode, kao i u tretmanu otpadne vode i za povratak vode za ispiranje od samoispirajućih, gravitacionih filtera i filtera pod pritiskom.

detaljnije

Comments are closed.