Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Čelični rezervoari za vodu

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Čelični rezervoari za vodu su montažni, veličine od 20 do 1500 m3(kubika) i koriste se za različite namene. Čelični rezervoari za vodu su pokriveni, imaju merdevine, membranu sa atestom za pijaću vodu, izolovani termički + imaju grejače, priključci (raspored i dimenzije) mogu biti standardni ili prema zahtevu. Materijal rezervoara Pocinkovani čelik + EPDM ili PVC membrana.

Čelični rezervoari za vodu 1

Namena rezervoara

Kompanija AQUA INTERMA INŽENJERING d.o.o. trenutno proizvodi i ugrađuje rezervoare koji se koriste za različite namene kao što su:

 • Protivpožarni rezervoari
 • Rezervoari za pitku vodu
 • Rezervoari za navodnjavanje

Montaža rezervoara

Uslovi na mestu montaže:

 • Brzina vetra < 162km/h
 • Snežno opterećenje < 200kg/m2
 • Seizmička zona – 0.03(ubrzanje), 5-6(intenzitet)

Termin montaže bi dogovorili u zavisnosti od Vaših i naših obaveza, nakon završenih pripremnih radova na izgradnji temeljne ploče rezervoara. Procenjeno vreme montaže rezervoara oko 5-6 dana, uz odgovarajuće radne/vremenske uslove – brzina vetra < 40km/h i temperatura > 5°C.
Galeriju izvedenih rezervoara možete pogledati ovde.

montaža rezervoara 1montaža rezervoara 2

Kvalitet i garancija

Čelični rezervoari za vodu su izrađeni u skladu sa standardom ISO 9001. Garantni rok je 5 godina na vodonepropusnost rezervoara koji je izgrađen od strane našeg servisnog personala i pod našim nadzorom. Primena rezervoara mora da bude u skladu sa specifikacijama koje propisuje proizvođač.

Tehnički karakteristike

 • Navedeni rezervoari predviđeni su za montažu na prethodno pripremljenu betonsku podlogu, prema našem zahtevu i prema standardnom crtežu koji vam budemo dostavili. Proračun i izrada ove podloge je obaveza investitora. Prilkjučenje rezervoara na postojeću cevnu instalaciju je obaveza investitora.
 • Investitor je u obavezi da bez nadoknade obezbedi dovoljnu količinu vode koja će nam omogućiti ispravno testiranje rezervoara i električnu energiju za napajanje uređaja i alata.
 • Investitor je u obavezi da omogući našem nadzornom organu nesmetano punjenje i pražnjenje rezervoara za potrebe svakog testiranja sve dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati testiranja po svim parametrima.
 • Sva oprema potrebna za montažu rezervoara biće obezbeđena sa naše strane prema listi alata (set alata, hidraulični cilindri, kompletni elementi za podizanje, hidraulična stanica).
 • Obaveza investitora je da obezbedi potrebnu mehanizaciju za istovar opreme na objektu.

Oprema za rezervoare – Čelični rezervoari za vodu

 • PVC ili EPDM membrana za pijaću vodu sa otvorenim vrhom i geotekstilom na dnu.
 • dvostruko izolovani krov od prefabrikovanih poliuretanskih panela debljine 6 cm između 2 sloja (nosivost krova 200 kg/m2)
 • merdevine sa eksternim pocinkovanim zaštitnim kavezom
 • hidrostatički merač za merenje nivoa vode
 • električni grejač 3 kW sa kontrolnim ormanom 1 kom.
 • krovni otvor za pristup unutrašnjosti rezervoara
 • revizioni otvor (prečnika 600 mm) dizajniran za jednostavan pristup unutrašnjosti rezervoara za portebe održavanja, lociran pri dnu rezervoara
 • gumene zaprivke za sve priključke na rezervoaru
Čelični rezervoari za vodu 4Čelični rezervoari za vodu 5Čelični rezervoari za vodu 6Čelični rezervoari za vodu 7

Cevni razvodi i prikliučci – Čelični rezervoari za vodu

 • Punjenje – 1 x prirubnički priključak sa unutrašnjim cevovodom i ventilom sa plovkom na vrhu
 • Preliv – 1 x prirubnički priključak
 • Odvod – 1 x prirubnički priključak sa leptir ventilom i slepom prirubnicom
 • Usis – 1 x prirubnički priključak sa anti-vortex sistemom
 • Nivo – 1 x prirubnički priključak
 • Grejač – 1 x prirubnički priključak

Dodatni priključci na zahtev:

 • Protivpožarna pumpna stanica – 1 x prirubnički priključak sa anti-vortex sistemom
 • Vatrogani kamion – 1 x protivpožarni priključak A-tip

Na zahtev korisnika prečnici i raspored priključaka mogu biti drugačiji. Cevni priključci na rezervoaru su instalirani kroz zidove rezervoara. Raspored i položaj svih priključaka se definiše sa korisnikom u skladu sa projektnim zahtevima.

Termička izolacija – Čelični rezervoari za vodu

Unutrašnja termička izolacija uključuje isporuku unutrašnje termičke izolacije napravljene od ekspandiranih polistirenskih panela (60cm debljine) između pocinkovanog zida rezervoara i membrane.

Comments are closed.