Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

PH vode

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

 

PH vode je mera kiselosti ili baznosti vode. To je približno negativni logaritam sa osnovom 10 molarne koncentracije jona vodonika, merene u molima po litru. Voda sa pH manjom od 7 je kisela, dok je voda sa pH većom od 7 bazna. Čista voda je neutralna i ima pH 7.

PH vode

PH vode je pod uticajem mnogo faktora:

 • Jedan od najvažnijih faktora je žemljište i stene kroz koje voda teče. Neke stene, kao što su krečnjaci mogu da neutrališu kiselost, dok druge, kao što su granitne stene, nemaju uticaj na pH.

 • količina biljnog rastinja i organskog materijala u vodi. Kada se material razlaže, ugljen dioksid se oslobađa. Ugljen dioksid zajedno sa vodom formira ugljenu kiselinu.

 • odlaganje hemikalija u vodu od strane pojedinaca i industrije

 • kisele kiše

 • rudnik uglja. Gvožđe sulfid, mineral koji se nalazi u blizini kopa uglja, zajedno sa vodom formira sumpornu kiselinu. Fero oksid takođe ima uticaja na pH vode.

PH vode za piće

Normalna pH vrednost vode za piće je u rasponu od 6 do 8.5. Voda sa pH vrednošću manje od 7 je kisela i može da nagriza metale vodovodnog sistema, što može prouzrokovati curenje cevi. Metali koji tim procesom dospeju u vodu, mogu izazvati zdravstvene probleme. Voda sa vrednošću pH većom od 7 je bazna i voda postaje tvrda, dajući joj ukus sode. Ona formira kamenac.

PH vode u bazenu

Optimalna pH vrednost vode u bazenima je 7.4, jer je to vrednost pH u ljudskim očima i sluznice. Pri toj vrednosti takođe dezinfekcija hlorom je dobra.

Niža vrednost pH daje :

 • agresivnu vodu koja oštećuje mehaničke komponente bazena

 • iritaciju očiju i sluznice

 • oštećuje bazensko korito

Viša vrednost pH daje :

 • lošija dezinfekcija hlorom

 • iritacija kože

 • taloženje kreča

 • oblačnost vode

PH merenje

Merenje i regulacija pH vode

Merenje pH vrednosti vode se vrši pomoću pH sonde, koja se stavlja u rastvor gde se meri pH. Sonda ima dve eletrode, jednu koja je osetljiva na pH i drugu referentnu. Eletroda koja je osetljiva na pH je obično staklena, dok je referentna obično živa – živa hlorid ili srebro – srebro hlorid eletroda. Staklena eletroda stvara električni potencijal koji je direktno proporcionalna sa aktivnošću vodonikovih jona u rastvoru. Razlika između potencijala staklene i referentne elektrode meri pH metar i dobijenu pH vrednost prikazuje na displeju.

Regulacija pH vrednosti vode se vrši pomoću kontrolera za automatsku regulaciju, koji održava zadatu vrednost pH.

Mi nudimo za merenje pH vrednosti vode, sonde i pH metre za razne vrste aplikacija od renomiranih Evropskih proizvođača.

Aplikacije :

 • tretman pitke vode

 • tretman otpadne vode

 • održavanje pH u bazenima

 • u industriji

Comments are closed.