Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

SCADA sistemi, daljinski nadzor, upravljanje i prenos podataka

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Udaljeni komandni panel za automatikuudaljeni komandni panel za automatiku

U slučajevima kada je postrojenje za pripremu vode izdvojeno od komandnog centra postoji mogućnost da se svi signali vezani za osnovne parametre procesa dovedu od automatike do master PLC-a sa TOUCH SCREEN operatorskim panelom i priključkom za nadzorni sistem SCADA.

detaljnije

Nadzorno upravljački sistem scadanadzorno upravljački sistem scada

SCADA predstavlja sistem za nadzor, praćenje, arhiviranje i kontrolu industrijskih sistema sa prikazom parametara, pri čemu je dostupnost i pouzdanost ovakvog sistema na veoma visokom nivou. Svaki proces u industriji koji ima smisla automatizovati je odličan kandidat za primenu SCADA sistema i mreža. Ovi sistemi obuhvataju širok spektar opreme, podsistema i tehničkih rešenja koji omogućavaju prikupljanje i obradu podataka o procesima (udaljenim sistemima), i reagovanje na adekvatan način.

detaljnije

Telemetrija - Prenos podatakatelemetrija – prenos podataka

Pojam telemetrija odnosi sa na prenos podataka i instrukcija na daljinu kako bežičnim tehnologijama (radio veza, wireless, IC …) tako i prenos putem različitih medija kao što su: telefonska ili računarska mreža, optički kabl, koaksijalni kabl i druge vrste mreža. Telemetrija nalazi široku primenu u oblasti upravljanja vodama, upravljanja udaljenim resursima, zaštiti životne sredine i drugim.

detaljnije

Comments are closed.