Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Automatski vakuum preklopnik

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Automatski vakuum preklopnik

Automatski vakuum preklopnik radi u poluautomatskim i automatskim sistemima sa dva rezervoara hlora i služi za kontinualno napajanje sistema hlorom.

U slučajevima kada se jedan od rezervoara isprazni, automatski vakuum preklopnik prelazi na napajanje sistema hlorom iz drugog rezervoara i omogućava nesmetanu zamenu ispražnjenog rezervoara.

Izrađuje se u kapacitetima do 4 kg/h i do 10kg/h.

Galeriju ovog proizvoda na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

Tehničke karakteristike:

  • Izrađen od kvalitetnih materijala otpornih na gasni i tečni hlor
  • Autonoman rad bez potrebe za spoljnim indikatorima i napajanjem
  • Priljučci za vakuum crevo

Priključci vakuum preklopnika:

kapacitet priključak
do 4 kg/h vakuum crevo D10/D8
do 10 kg/h vakuum crevo D16/D12
Vakuum preklopnik do 4 kg/h

do 4 kg/h

Vakuum preklopnik do 10 kg/h

do 10 kg/h

Princip rada vakuum preklopnika:

Princip rada vakuum preklopnika
Princip rada vakuum preklopnika 2
Princip rada vakuum preklopnika 3

Comments are closed.