Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Prenos podataka – Telemetrija

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka
Prenos podataka - GPRS modemi

Pojam telemetrija odnosi sa na prenos podataka i instrukcija na daljinu kako bežičnim tehnologijama (radio veza, wireless, IC …) tako i prenos putem različitih medija kao što su: telefonska ili računarska mreža, optički kabl, koaksijalni kabl i druge vrste mreža. Telemetrija nalazi široku primenu u oblasti upravljanja vodama, upravljanja udaljenim resursima, zaštiti životne sredine i drugim.

Sistem za komunikaciju obezbeđuje prenos informacija između udaljenih stanica i dispečerskog centra. Komunikacija između udaljenih stanica i centralne stanice, kao i između samih centralnih stanica, odvija se preko komunikacionog medijuma u zavisnosti od mogućnosti i zahteva korisnika. Lokalne mreže se zasnivaju na različitim topologijama (otvorene – magistrale, zatvorene – prsten, i point to point – zvezde).

Udaljene stanice su nezavisni mikroprocesorski uređaji koji obezbeđuju komunikaciju između merne opreme, izvršnih organa i centralne stanice. Podaci sa merne opreme se prenose ka centralnoj stanici a iz centralne stanice se prenose upravljačke komande ka izvršnim organima. Udaljena stanica nadzire i status procesne opreme i signalizira odgovarajuće alarme.

Udaljene stanice su obično programabilni logički kontroleri PLC , koji poseduju aplikativni softver, mikroprocesor i komponente za kontrolu aktiviranja nekog uređaja. PLC su specijalizovani računari čiji operativni sistem omogućava da se jednostavno i u realnom vremenu obavi akvizicija velikog broja podataka, njihova osnovna obrada i prenos rezultata obrade na izvršne organe.

Pod udaljenim objektom na vodovodu smatramo bunar, rezervoar, šaht, vodotoranj, u svakom slučaju mesto gde nema posade. Nadzor nad ovakvim objektom se vrši redovnim obilascima, koji traže angazovanje ljudi i vozila i vise puta dnevno. Sasvim je opravdano ovakve objekte opremiti sistemom za daljinski nadzor i upravljanje.

Bežični prenos podataka od perifernih stanica do centralne jedinice se može vršiti pomoću radio, vajerles ili GPRS veze. Za prenos na velike daljine radio i vajerles veze zahtevaju posebne uslove, pre svega optičku vidljivost.

GPRS prenos podataka

Prenos podataka od perifernih stanica do centralne jedinice i njihovo povezivanje u jedinstveni sistem do sada se vršilo UKT radio vezom. Visina troškova vezanih uz osiguranje odgovarajuće infrastrukture potrebne za funkcionisanje radio veze te nepouzdanost u prenosu podataka učinili su da radio veza polako postaje prošlost. Novi način povezivanja ostvaruje se danas sa GPRS vezama koje ne trebaju investiranje u infrastrukturu, jer koriste već postojeće komunikacije, a prenos podataka pomoću GPRS veze je brz, siguran i tačan.

General Packet Radio Service ili kraće GPRS po definiciji je dodatna usluga na GSM mreži koja dodatnim protokolom za paketni prienos omogucuje kraće vreme uspostave veze te brži i sigurniji prenos podataka. GPRS nenaplaćuje vreme trajanja veze već količina prenesenih podataka.

Elektro-ormar sa GPRS modemom

Prednosti GPRS komunikacije:

  • mreža mobilne telefonije je pokrila najveći deo teritorije, i radi pouzdanije nego klasicne radio veze. Operator mobilne telefonije obezbeđuje konstantan rad mreže. Nije više naša briga postavljanje antena, obezbeđivanje dometa, postavljanje repetitora…
  • kupovinom zatvorene grupe kartica ( zakup APN-a kod opertera mobilne telefonije ) obezbedjeno je da se u sistem ne može pristupiti van te grupe ni na koji način
  • cena mesečne pretplate za ovakav vid komunikacije je minimalna, jer se naplaćuje samo količina prenetih podataka

Takođe, ove grupe se mogu proširivati u skladu sa razvojem mreže u vodovodu, i celokupna investicija se započinje nabavkom jednog komunikacionog GPRS modema i pripadajuće kartice, i po jednog za svaki udaljeni objekat. Svaki naredni objekat traži svoj modem i karticu, bez novih nabavki na strani nadzornog računara.

Comments are closed.