Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Dezinfekcija vode

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

 

Dezinfekcija vode je uklanjanje, deaktivacija ili ubijanje patogenih mikroorganizama kao što su bakterije, virusi, gljivice i paraziti. Mikroorganizmi su uništeni ili deaktivirani, zaustavljajući njihov rast i reprodukciju. Kada patogeni mikroorganizmi nisu uklonjeni iz vode za piće, konzumacija te vode može uzrokovati razboljevanje.

Dezinfekcija vode - Patogeni mikroorganizmi

Dezinfekcija vode se može postići fizičkim ili hemijskim dezinfekcionim sredstvima, koji takođe uklanjaju organska zagađenja iz vode, koja služe kao hrana ili sklonište za mikroorganizme. Dezinfikaciona sredstva moraju imati rezidualni efekat, što znači da oni ostaju aktivni u vodi posle dezinfekcije da bi sprečili rast patogene mikroorganizme u cevovodu, što bi prouzrokovalo ponovno zagađenje vode.

Dezinfekcija vode se odvija tako što dolazi do nagrizanja zida ćelija mikroorganizama, ili promena u ćelijskoj propusnosti, protoplazmi ili aktivnosti enzima zbog strukturnih promena enzima. Ovi poremećaji u ćelijskoj aktivnosti prouzrokuju da mikroorganizmi ne mogu više da se množe, što dovodi do izumiranja mikroorganizama. Dezinfikaciona sredstva koja oksidiraju takođe razaraju organske materije u vodi, uzrokovajući nedostatak hranljivih materija.

Dezinfekcija vode - Promena dnk strukture patogenih mikroorganizama

Hemijska dezinfekcija vode

Za hemijsku dezinfekciju vode sledeća dezinfekciona sredstva mogu biti upotrebljena :

 • Dezinfekcija vode - HlorHlor – Hlorisanje vode

  Hlorisanje vode je proces dodavanje hlora(Cl2) ili hipohlorita u vodu. Ovim procesom se vrši dezinfekcija vode hlorom, odnosno ubijaju se bakterije i drugi mikroorganizmi. Hlorisanje vode se upotrebljava za prevenciju bolesti kao što su kolera, dizenterija, tifus itd.

  detaljnije

 • Dezinfekcija vode - OzonOzon – Ozoniranje vode

  Ozoniranje vode je hemijska tehnika tretiranja vode infuzijom ozona u vodu. Ozon je nestabilan gas koji uključuje tri atoma kiseonika, gas lako degradira nazad u kiseonik i tokom ovog prelaza slobodni atom kisonika ili slobodni radikal se formira.

  detaljnije

 • Dezinfekcija vode - Hlor dioksidHlor dioksid – Dezinfekcija vode hlor dioksidom

  Dezinfekcija vode hlor dioksidom je postupak ubijanja štetnih mikroorganizama doziranjem hlor dioksida u vodu. Hlor dioksid(ClO2) je sintetički, zeleno-žuti gas sa iritirajućim mirisom sličan hloru. On je neutralno jedinjenje hlora. Hlor diokid je veoma različit od elementarnog hlora, kako u hemijskoj strukturi tako i u ponašanju.

  detaljnije

 • Metali : srebro, bakar
 • Halogeni : brom, jod
 • Kalijumpermanganat
 • Fenoli
 • Alkoholi
 • Sapuni i deterdženti
 • Vodonik peroksid

Fizička dezinfekcija vode

Za fizičku dezinfekciju vode sledeća dezinfekciona sredstva mogu biti upotrebljena :

 • Dezinfekcija vode - Ultraljubičasta svetlostUltraljubičasta svetlost – UV dezinfekcija vode

  UV dezinfekcija vode je metod dezinfekcije koji koristi kratko-talasnu ultraljubičastu(UV) svetlost za ubijanje ili inaktivaciju mikroorganizama. Ultraljubičasta svetlost je oblik svetlosti koje je nevidljivo za ljudsko oko. Ono zauzima deo elektromagnetno spektar između X zraka i vidljive svetlosti. Sunce emituje ultraljubičastu svetlost, koje absorbuje sloj zemljine kore.

  detaljnije

 • Ultrazvuk
 • Elektronsko zračenje
 • Gama zraci
 • Toplota

Hemijska deaktivacija mikrobioloških zagađenja je obično jedan od poslednjih koraka u smanjenju patogenih organizama u pijaćoj vodi. Na kraju često se stavlja drugi dezinfekcioni korak da bi zaštitio vodu od mikrobiološkog zagađenja u sistemu distribucije vode. Za drugo dezinfikaciono sredstvo može se koristiti druga vrsta dezinfekcionog sredstva od onog korišćenog ranije u procesu.

Comments are closed.