Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Nadzorno upravljački sistem SCADA

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka
Nadzorno upravljački sistem SCADA

SCADA predstavlja sistem za nadzor, praćenje, arhiviranje i kontrolu industrijskih sistema sa prikazom parametara, pri čemu je dostupnost i pouzdanost ovakvog sistema na veoma visokom nivou. Svaki proces u industriji koji ima smisla automatizovati je odličan kandidat za primenu SCADA sistema i mreža. Ovi sistemi obuhvataju širok spektar opreme, podsistema i tehničkih rešenja koji omogućavaju prikupljanje i obradu podataka o procesima (udaljenim sistemima), i reagovanje na adekvatan način. Upravljanje procesima, u opštem slučaju, može biti automatsko ili inicirano od strane operatera.

U oblasti tretmana voda mogu se upotrebiti od npr. jednostavnog praćenja protoka, pritiska, reziduala, pa sve do veoma kompleksnog praćanja i kontrole tehnoloških procesa dezinfekcije vode.

Nadzorno upravljački sistem SCADA izvedeno

Jedna od osnovnih karakteristika SCADA sistema je centralizacija najprioritetnijih funkcija na nadzorno upravljačkoj jedinici. Naime, programska podrška u udaljenim stanicama osigurava akviziciju podataka i lokalno upravljanje procesom do nivoa koji se zadaje sa centralne stanice, ali se iniciranje svih kontrolnih funkcija i krajnja verifikacija njihovog izvršenja vrši u centralnoj stanici. Na centralnoj stanici se definišu i prenose referentni signali, zadaju se recepture, sinhronizuju funkcije pojedinih podsistema, određuju reakcije na pojedine alarme, optimiziraju algoritmi itd. Svi podaci se čuvaju u bazi podataka odakle se vrši njihova prezentacija i generisanje upravljačkih akcija.

Galeriju ovog sistema na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

Na osnovu višegodisnjeg iskustva i većeg broja uspešno realizovanih sistema u vodovima nudimo Vam savremen SCADA softver renomiranog svetskog proizvođača. Posedujemo razvojnu licencu, uz koju smo u stanju da u kratkom roku zavrsimo aplikativni softver, uz zajedničko formiranje projektnog zadatka i prihvatanje svih vaših tehnoloških zahteva.

SCADA obezbeđuje akviziciju svih merenja sa postrojenja, prikazivanje svih podataka numerički, grafički kao i beskonačan zapis svih veličina na bezpapirnim pisačima. Takođe, po zahtevu kreira smenske, dnevne, mesečne ili druge izveštaje u standardnim informatičkim formatima i stavlja ih na raspolaganje ostalim informatičkim sistemima u vodovodu.

Upravljanje je ograničeno nivoima pristupa. Svakom korisniku je određeno korisničko ime i lozinka kao i nivo pristupa na kome on moze izvršiti radnju iz svog delokruga. Postoji ukupno 10 nivoa pristupa, i mogu se definisati od nivoa “nobody”, na kom korisnik samo može da posmatra, preko upravljanja delom postrojenja, servisnim nivoom, upravljanja celim postrojenjem… pa do tehnoloskog nivoa “administrator”, na kom je moguće sve bez ograničenja. Sva merenja, događaji, i intervencije ostaju trajno zabeleženi na hard disku računara.

Korisniku isporučujemo licenciran, ali otvoren softver za sva buduća proširenja, dodavanje novih objekata. Uz posedovanje razvojne verzije softvera, investitor je slobodan da samostalno nastavi razvoj i proširenje aplikacije u skladu sa svojim potrebama i daljim razvojem vodovoda.

Comments are closed.