Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Detektor hlora DH-2003

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Detektor hloraMagacin hlora

Detektor hlora namenjen za detekciju prisustva i kontinualno merenje koncentracije hlora u zoni koja se nadzire, kao što je prostorija sa uređajima za doziranje hlora ili skladište za pune/prazne rezervne boce. U stanju je da detektuje veoma niske koncentracije, ispod 0,5 ppm.

Ovaj uređaj omogućava korisniku da podesi dva potpuno nezavisna alarmna nivoa pri kojima će biti aktivirani kontakti dva nezavisna releja koji mogu da uključe spoljne zvučne/svetlosne uređaje za uzbunjivanje, ventilatore ili specijalne uređaje za automatsku neutralizaciju prisutnog hlora u vazduhu. Izmerena koncentracija se prikazuje na displeju detektora hlora u opsegu 0 – 10 ppm.

Uređaj se sastoji od dve celine: senzora – merne sonde detektora hlora HS-25-09 i elktronskog, mikroprocesorskog prijemnika – detektora DH-2003.

Galeriju ovog proizvoda na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

Karakteristike:

 • Merni opseg: 0-10 ppm
 • Rezolucija merenja: 0.01ppm
 • Sonda detektora hlora sa transmiterom
 • Vreme odziva sonde: 50sec
 • Digitalni LED displej
 • Nezavisno podešavanje dve granične vrednosti
 • Svetlosna indikacija alarma
 • Indikacija kvara sonde
 • Kontinualno merenje hlora u vazduhu
 • Visoka pouzdanost

Tehnički podaci:

elektronika detektora hlora dh-2003
Napajanje: 220 VAC ± 10%, 50 Hz, monofazno
Potrošnja: 4 VA
Ulazni signal: 4 do 20 mA
Izlazni signal: 4 do 20 mA
Izlaz za napajanje sonde: 12 VDC / 60 mA max.
Vreme stabilizacije merenja: minimum 180 sec
Kontakti alarmnih releja: 2 releja sa preklopnim kontaktima, 250V/2A, AC/DC
LED displej: 3 cifre crvene boje, veličine 12,5 mm
LED indikatori: Alarm 1 uključen / kvar sonde, Alarm 2 uključene
Temperatura ambijenta: -15 do 450C
Kućište: Plastična masa ABS, IP65 zaštita
sonda detektora hs-25-09
Senzor: CLH7, osetljiv na hlor (Cl2)
Opseg merenja: 0 – 10 ppm
Maksimalna koncentracija: 50 ppm
Radna temperatura: -20 do 500C
Dozvoljena relativna vlažnost: 15% do 90% R.V.
Vreme odziva: <60 sec za 80% od trenutne koncentracije na 200C, 50% R.V. i 1013 mBar
Očekivani životni vek sonde: Dve godine u vazduhu (bez stalne izloženosti hloru)
Kabl za povezivanje: 2 x 0,75 mm2
Električni priključak: 4 – 20 mA pri 12 V DC (maksimalno 35V)
Maksimalno rastojanje: do 200 m
Orijentacija sonde: Vertikalno, usmerena na dole
Visina montaže: oko 0,4 m iznad poda prostorije
Kućište: PVC, IP65 zaštita

Comments are closed.