Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Uklanjanje mangana iz vode

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Uklanjanje mangana iz vode – mangan u vodi

Uklanjanje mangana iz vode – Demanganizacija – Gvožđe i mangan se često mere zajedno zato što imaju slične osobine i načine tretmana. Mangana ima manje u zemljinoj kori nego gvožđa, ali se nalazi u mnogim prirodnim vodama. Minerali koji sadrže mangan su česti u stenama i zemljištu i takođe mogu se nalaziti u velikim koncentracijama u organskim materijalima zato što je biljna namirnica. U nezagađenim vodama se obično nalazi u koncentracijama 0.02 mg/L ili manje. Veće količine mangana se obično nalaze u kiselim vodama. Obično podzemne vode sadrže više gvožđa nego mangana.

uklanjanje mangana iz vode

Uklanjanje mangana iz vode – osobine mangana u vodi

Koncentracije mangana veće od 0,5 mg/L mogu davati ukus metala hrani i vodi i mogu uticati na stvaranje štetnih naslaga na hrani tokom kuvanja i crnih fleka na vodovodnim instalacijama i vešu. Male koncentracije od 0,1 mg/L gvožđa ili mangana mogu stimulisati rast određenih bakterija u rezervoarima, filterima i vodovodnim cevima. Dozvoljena maksimalna koncentracija mangana u pijaćoj vodi je 0,05 mg/L.

Uređaji za uklanjanje mangana iz vode

Kao sa gvožđem, mangan se delimično može ukloniti omekšivačima vode. Svaki proizvođač ima granice za sposobnost omekšivača da ukloni mangan i hemijski sastav vode za koju je ukljanjanje najefektivnije. Kada nivo mangana pređe 2,0 mg/L, okidirajući filteri ili okidaciono-filtracione tehnike mogu biti potrebne, ali mogu uključivati pH podešavanje vode.

Za uklanjanje mangana iz vode koriste se omekšivači vode i filteri za vodu koji uklanjaju mangan:

Uklanjanje mangana iz vode - Omekšavači vodeOmekšivači vode

Omekšivači vode su bazirani na procesu razmeni jona i koristi rezervoar koji je ispunjen nerastvorljivim materijalom. Ovaj materijal(smola) ima negativan potencijal sa pozitivno naelektrisanim natrijum jonom prikačenog na njega. Sa većinom voda, smola ima jaču sklonost ka jonima kalcijuma i magnezijuma nego ka jonima natrijuma.

detaljnije

Uklanjanje mangana iz vode - Filteri za voduFilteri za vodu

Filtracija uklanja suspendovanu materiju iz vode mehanički. Osnovni filteri za vodu obično su porozni ležajevi od nerastvorljivog materijala. Sposobnost filtera da efikasno odstranjuje čestice zavisi od veličine filterskog dela, kvaliteta vode koja treba da se filtrira, zahtevanog protoka vode, kapaciteta filtera i njegove poroznosti.

detaljnije

Uklanjanje gvožđa iz vode - Samoispirajući filterSamoispirajući filter

Samoispirajući filter je uređaj bez pritiska, konstantnog radnog ciklusa prilagođenog tretmanu vode i otpadne vode. Prilagođenje veličine uređaja kao i vrsta i količina filterske ispune osigurava redukciju suspenzija, mutnoća, boje, kao i gvožđa, jedinjenja mangana, amonijum jona i drugih vrednosti na normativne.

detaljnije

Comments are closed.