Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Peristaltičke dozir pumpe

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Širok opseg modela peristaltičkih pumpi sa konstantnim i varijabilnim protokom i integrisanim kontrolnim instrumentima je na raspolaganju za sve vrste aplikacija. Opseg protoka ide od 1 l/h do 100 l/h.

peristaltičke pumpe

Comments are closed.