agrouniktretman vodetuv nord
Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Rezervoari

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

 

Kompanija AQUA INTERMA INŽENJERING d.o.o. je postala jedna od vodećih kompanija za projektovanje, proizvodnju i montažu metalnih rezervoara kapaciteta od 10 do 1000 m3. Rezervoari se mogu koristiti za skladištenje različitih vrsta tečnosti.

AQUA INTERMA INŽENJERING d.o.o. trenutno proizvodi i ugrađuje rezervoare koji se koriste za različite namene kao što su:

 • Protivpožarni rezervoari
 • Rezervoare za procesnu vodu
 • Rezervoare za otpadnu vodu
 • Pokrivače za rezervoare
 • Rezervoare za pijaću vodu

Tankovi su izrađeni od prefabrikovanih čeličnih limova, spojenih zavrtnjima na licu mesta tako da formiraju prstenove. Limovi se izrađuju u različitim izvedbama prevlaka/materijala kao što su: pocinkovani meki čelik, aluminijum, čelik sa epoksi prevlakom, čelik sa prevlakom od stakla i dr.

Zaptivanje rezervoara obezbeđuje se pomoću neke zaptivne mase koja se postavlja između limova ili pomoću prefabrikovane membrane izrađene prema dimenzijama rezervoara.

Rezervoari

Montaža rezervoara

Upakovan na palete i drvene kutije, rezervoar se isporučuje na mesto ugradnje u rastavljenom stanju i spreman za montažu.

Rezervoar se montira iznad površine zemlje, na betonsku osnovu koja je izrađena tako da može da podnese potrebno opterećenje.

Montažu rezervoara vrše naše specijalizovane monterske ekipe koje u tu svrhu koriste ili opremu za dizanje (hidrauličke ili mehaničke dizalice) ili skele.

Galeriju izvedenih rezervoara možete pogledati ovde.

Prednosti:

 • Konkurentna cena
 • Dugotrajno rešenje
 • Proizvod visokog kvaliteta, izrađen pod strogim procedurama kontrole
 • Manji transportni troškovi
 • Laka i brza montaža
 • Mogućnost proširenja kapaciteta tanka u budućnosti i eventualne naknadne demontaže

Rezervoari primena

 

Protivpožarni rezervoari:

Protivpožarni rezervoari

 • Rezervoare za sprinkler sisteme
 • Rezervoare za vatrogasce
 • Zavarene rezervoare
 • Rezervoare u formi jastuka

Rezervoari za otpadnu vodu:

Rezervoari za otpadnu vodu

 • Bafer rezervoare
 • Aeracione bazene
 • Skrapere – dekantere
 • Bazene za mulj
 • Digestore / Rezarvoare za biogas

Rezervoari za pijaću vodu:

Rezervoari za pijaću vodu

 • Rezervoare za skladištenje pijaće vode

 
 
 
 

Rezervoari za procesnu vodu:

Rezervoari za procesnu vodu

 • Rezervoare za sirovu vodu
 • Rezervoare za demineralizovanu vodu

Comments are closed.

NOVO

Aquainterma dozir pumpe

Analogne i Digitalne

AML DPT

3 l/h - 10 bar

Promo cena!