Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

O kompaniji

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Kompanija AQUA INTERMA INŽENJERING osnovana je pre 27 godina i u svom dugogodišnjem postojanju neprekidno se bavi poslovima vezanim za tretman pitke i otpadne vode.

Delatnost kompanije obuhvata proizvodnju, montažu, puštanje u rad i održavanje tehnološko-mašinske i elektro opreme kao i izradu relevantne projektne dokumentacije, odnosno učešće u ekspertizama i nadzorima ali i realizaciji priznatih inovacionih tehnologija i patenata. Uspešno se suočavajući sa raznim izazovima i težnjom za konstantnim razvojem i usavršavanjem, uspostavili smo saradnju sa brojnim institutima i naučnim ustanovama, kao i sa renomiranim evropskim i svetskim kompanijama koje se bave tretmanom voda. AQUA INTERMA INŽENJERING je dugi niz godina prisutna, ne samo u najvećem broju domaćih gradskih i industrijskih vodovoda, već i u okruženju, u BIH, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji, kao i u svetu Rumuniji, Turskoj, Indiji, itd.

Aqua1
Aqua2
Aqua3

Generalna delatnost kompanije AQUA INTERMA INŽENJERING odnosi se na:

  • Proizvodnju, nabavku, montažu i puštanje u rad tehnološke, mašinsko-tehnološke i elektro-opreme u sastavu postrojenja za prečišćavanje vode za piće i upotrebljene vode i to: oprema za pripremu i doziranje hemijskih rastvora (koagulanata, flokulanata, oksidanata, sredstava za korekciju pH vrednosti i sl., kao i opremu za dezinfekciju vode i neutralizaciju hlora), uređaje za merenje fizičkih i fizičko-hemijskih parametara fluida(protok, nivo, temperatura, pH, i sl. ), elektro-opremu za energetsko napajanje procesne opreme, signalizaciju, automatizaciju, upravljanje, i sl., sa softversko-hardverskom podrškom.
  • Projektovanje postrojenja za pripremu vode za piće, postrojenja za tretman gradskih otpadnih voda kao i otpadnih voda izvesnih industrijskih pogona (klanice, cementare, i sl.), što obuhvata tehnološke projekte sa definisanjem kompletne procesne i elektro-opreme.
  • Rekonstrukciju postojećih postrojenja za tretman vode u cilju poboljšanja tehnoloških procesa, odnosno dostizanja zahtevanog kvaliteta prečiščene vode.
  • Koncipiranje specifičnih tehnoloških postupaka u pripremama vode za piće sa proizvodnjom, instaliranjem pilot-postrojenja, testiranjem i dokazivanjem parametara u radu pilot-uređaja (sirove vode sa veoma visokim sadržajem amonijaka, boje, velikom oksidabilnošću, gvožđem, manganom, i sl.).

Osim delatnosti u oblasti proizvodnje AQUA INTERMA INZENJERING raspolaže i jakom servisnom službom sa obučenim stručnim personalom. Ekipa servisne službe je spremna za brze intervencije na poziv klijenata, a u stanju su da reše sve moguće probleme u vezi sa radom opreme, ne samo sopstvene već i drugih proizvođača.

Značajan udeo aktivnosti kompanije AQUA INTERMA INŽENJERING posvećen je inovacijama u oblasti tretmana vode, u saradnji sa Institutom IHTM, posebno najnovijim metodama koje danas u svetu predstavljaju ekološki hit u dezinfekciji vode i očuvanju odličnih organoleptičkih i bakterioloških osobina pitke vode. Ovo poslednje podrazumeva postupke, opremu i tretman u kome su zastupljeni samo fizički procesi, bez upotrebe hlora i drugih oksidacionih sredstava, što je interesantno za one sisteme gde se voda za piće duže vreme zadržava ili odstoji (kao što su cisterne za vodu za individualno vodosnabdevanje, rezervoari, lokalni vodovodi ekskluzivnijeg karaktera, hotelski kompleksi, bazeni za kupanje, i sl.).

U posebno interesantnu oblast spada i rešavanje problema algi i biofilma u rezervoarima i bazenima koji su izloženi uticaju svetlosti i temperature, odnosno problema u vezi sa pojavom neprijatnih mirisa na postrojenjima za tretman otpadnih voda, gradskim deponijama i sl.

Comments are closed.