agrouniktretman vodetuv nord
Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Prateća oprema za rezervoare

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

 

Prateća oprema za rezervoare

Prateća oprema za rezervoare – ponuda

Prateća oprema za rezervoare:

 • Merdevine
 • Stepenice
 • Staze
 • Šahtovi
 • Priključci
 • Nosači cevi
 • Noseći profili / Izolacija
 • Meašaći / Sistemi za aeraciju

Comments are closed.

NOVO

Aquainterma dozir pumpe

Analogne i Digitalne

AML DPT

3 l/h - 10 bar

Promo cena!