Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Mutnoća vode | Mutnoća vode za piće | Merenje mutnoće vode

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Mutnoća vode je oblačnost ili maglovitost vode koja je posledica velikog broja čestica koja su generalno nevidljiva golom oku.

Voda skoro uvek sadrži materije koje se sastoje od čestica raznih veličina. Neke čestice su dovoljno velike i teške da se slegnu na dno ako voda stoji. Manje čestice će se sleći polako, ako se uopšte slegnu. Te čestice uzrokuju da voda izgleda mutno.

Organizmi kao što su fitoplanktoni mogu da doprinesu mutnoći vode. Erozija i otpadne vode u urbanim zonama takođe doprinose mutnoći u tim oblastima. Građevinski radovi, rudarstvo i poljoprivreda remete zemljište i mogu voditi ka povećanim nivoima taloga koji odlazi u vodne tokove tokom nevremena.

Mutnoća vode za piće

Mutnoća vode za piće treba da ima mutnoću od 5 NTU ili manje. Kada se voda hloriše, mutnoća bi trebalo da bude manja od 5 NTU i poželjno manja od 1 NTU, da bi dezinfekcija hlorom bila efektivna. Što je viši nivo mutnoće to je veća mogućnost dobijanja gastro-intestinalnih bolesti kod korisnika. Zagađivači kao što su virusi i bakterije mogu se prilepiti za čestice u vodi, štiteći ih tako i ometajući dezinfekciju vode.

Povećana mutnoća vodeStandardne vrednosti NTU

Broj čestica u sirovoj vodi može da ima veliki uticaj na pre-dezinfekciju, koagulaciju ili filtraciju. Potrebna količina koagulanata ili pre-dezinfekcione doze je često pod uticajem broja čestica. Merenje mutnoće sirove vode omogućava uočavanje skokova mutnoće koji su obično prouzrokovani vremenskim prilikama a mogu da poremete utvrđene parametre tretmana vode. Mutnoća može takođe služiti kao parametar za zagađivače, jer nagli skok u mutnoći može biti indikacija novog izvora zagađenja. Ako izvor nije blizu objekta za tretman vode, postavljajući merač mutnoće na izvoru može da služi za obaveštavanje o promenama karakteristika vode dajući vreme da se reaguje na promene dok voda putuje od izvora do objekta za tretman vode.

Povećana mutnoća vode

Merenje mutnoće vode

Mi nudimo merenje mutnoće vode, kao i mogućnost obavljanja akcija u zavisnosti od visine mutnoće u vodi, po zahtevima korisnika. Merenje se vrši pomoću turbidimetra:

Merenje mutnoćeTurbidimetar

Turbidimetar je uređaj za merenje mutnoće(ili oblačnosti) vode, uzrokovane suspendovanim česticama. Ovaj uređaj radi tako što meri količinu svetlosti rasute zbog prisustva suspendovanih čestica. Turbidimetar se sastoji od sonde za merenje mutnoće, merne ćelije, i kontrolera.

detaljnije

  Najčešće aplikacije su :

 • filtracija vode
 • kontrola i nadgledanje mulja u tretmanu otpadnih voda
 • izvorska i mineralna voda
 • ultrafiltracija i dezinfekcija
 • flokulacija i klarifikacija
 • bazeni i akva parkovi

Comments are closed.