Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Filteri za vodu

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Šta su filteri za vodu?

Filtracija uklanja suspendovanu materiju iz vode mehanički. Osnovni filteri za vodu obično su porozni ležajevi od nerastvorljivog materijala. Sposobnost filtera da efikasno odstranjuje čestice zavisi od veličine filterskog dela, kvaliteta vode koja treba da se filtrira, zahtevanog protoka vode, kapaciteta filtera i njegove poroznosti.

Filteri za vodu 1Filteri za vodu 2

Filterski mediji

U filtere se često ubacuju filterski mediji koji hemijski pomažu uklanjanje nepoželjnih supstanci, pomoću procesa adsorpcije, oksidacije…

Filteri sa aktivnim ugljem

Filteri sa aktivnim ugljem su najefikasniji u uklanjanju hlora, sedimenta, isparljivih organskih jedinjenja, ukusa i mirisa iz vode.

Ponuda filtera za vodu

U ponudi imamo filtere za uklanjanje:

 • gvožđa
 • mangana
 • nitrata
 • arsena
 • amonijaka
 • hlora
 • organskih jedinjenja
 • soli
 • ukusa i mirisa

Comments are closed.