Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Oprema za pripremu hemikalija

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka
Oprema za pripremu hemikalija
Oprema za pripremu hemikalija

Automatski sistemi za kontinualnu pripremu praškastih materija i emulzija izrađeni od polietilena visoke gustine, kapaciteta 12000 l/h i koncentracije od 1 do 5 g/l ili veće, u zavisnosti od tipa uređaja koji se koristi za doziranje.

Automatski sistem za kontinualnu pripremu praškastog polielektrolita APM

Ovaj sistem omogućava potpuno automatski režim rada, čime se postiže visok kvalitet finalnog proizvoda. Maksimalni kapacitet uređaja je do 12000 l/h, pri koncentracijama od 1-5 g/l i vremenu zrenja od 30 i 45 min.

Automatski sistem za kontinualnu pripremu praškastih materija APM
Automatski sistem za kontinualnu pripremu praškastih materija APM
 • Rezervoar sa tri komore (priprema/zrenje/doziranje) izrađen od polietilena visoke gustine nudi visok stepen otpornosti u agresivnim sredinama.
 • Pregledan komandni panel sa šemom sistema i komandnim prekidačima omogućava lako upravljanje uređajem.
 • Ultrazvučni merač nivoa (koji nije u kontaktu sa fluidom), instaliran na poslednjoj komori omogućava kontinualni monitoring i nezavisan rad uređaja kao i podešavanje alarma za maksimalni i minimalni nivo u komori.
 • Merač protoka reguliše količinu vode koja se uvodi u sistem čime se garantuje protok razblaženja u okviru zadatih vednosti.
 • Spori mešači na električni pogon, sa osovinom i propelerom od nerđajućeg čelika, instalirani su u komorama za pripremu i zrenje čime je obezbeđena homogenost finalnog proizvoda (opciono je moguće ugraditi i treći mešač u komori za doziranje). Moguće je programirati rad ovih mešača čime se obezbeđuje ušteda energije.
 • Jednostavno podešavanje obezbeđuje preciznu i ekonomičnu pripremu (u skladu sa odabranom koncentracijom i trenutnim protokom, električni varijator podešava pužni dozator da bi se postigla zadata koncentracija).

Automatski sistem za kontinualnu pripremu praškastih materija APM-compact

Ovaj sistem omogućava potpuno automatski režim rada, čime se postiže visok kvalitet finalnog proizvoda. U ponudi su četiri modela zapremine od 500 do 2000 l/h, sa koncentracijama koje zavise od tipa uređaja koji se koristi za doziranje.

Automatski sistem za kontinualnu pripremu praškastih materija APM-compact
Automatski sistem za kontinualnu pripremu praškastih materija APM-compact
 • Regulacija protoka vode i brzine pužnog dozatora omogućava kontinualnu pripremu rastvora raznih koncentracija.
 • Idealan za pripremu krečnog mleka i aktivnog uglja, razblaživanje hemikalija kao što su permanganat, polifosfati i druge praškaste materije.
 • U sklopu svakog sistema nalazi se rezervoar sa dva odvojena dela pregrađena ravnom sekcijom u obliku polumeseca. Rezervoar je izrađen od polietilena visoke gustine nudi visok stepen otpornosti u agresivnim sredinama.
 • Nivo sonda, pomoću elektromagnetnog ventila, kontroliše dotok vode u komoru za razblaživanje kada nivo padne ispod minimalnog. Kada nivo dostigne maksimum, nivo sonda se podiže i elektromagnetni ventil prekida dotok ulazne vode. Rastvor se koncentriše u donjem odeljku, i zahvaljujući okretanju propelera mešača, pomera se na gore.
 • Rotametar i podešavanje ventila obezbeđuju protok razblaženja u skladu sa zadatim parametrima.
 • Spori mešač na električni pogon, sa osovinom i dva propelera od nerđajućeg čelika, instaliranih u dve komore obezbeđuju homogenost finalnog proizvoda.
 • Zbog geometrije uređaja i cirkulacije vode i hemikalije omogućena je priprema nerastvorljivih supstanci.
 • Komadna tabla sa prekidačima i signalnim LED indikatorima za funkciju pojedinih elemenata omogućava operateru potpunu kontrolu.

Automatski sistem za kontinualnu pripremu emulzija ALM

Ovaj sistem omogućava potpuno automatski režim rada, čime se postiže visok kvalitet finalnog proizvoda. Maksimalni kapacitet uređaja je do 6800 l/h, pri koncentracijama od 1-5 g/l i vremenu zrenja od 15 i 30 min.

Automatski sistem za kontinualnu pripremu emulzija ALM
Automatski sistem za kontinualnu pripremu emulzija ALM
 • Rezervoar sa tri komore (rezervoar emulzije/zrenje/doziranje) izrađen od polietilena visoke gustine nudi visok stepen otpornosti u agresivnim sredinama.
 • Automatska grafička konzola omogućava operateru uvid u sve bitne parametre procesa (odabranu koncentraciju, stanje sistema i aktivne alarme).
 • Ultrazvučni merač nivoa (koji nije u kontaktu sa fluidom), instaliran na poslednjoj komori u akrilnom kućištu, aktivira dotok vode (elektromagnetni ventil) u komoru za pripremu kada nivo padne ispod minimalnog, a zaustavlja dotok vode kada se postigne maksimalni nivo. Takođe omogućava i aktiviranje alarma za maksimalni i minimalni nivo u komori.
 • Merač protoka , reducir pritiska i elektromagnetni ventil za zaustavljanje protoka omogućuju kontinualnu regulaciju količine vode koja se uvodi u sistem čime se garantuje protok razblaženja u okviru zadatih vednosti.
 • Spori mešač na električni pogon, sa osovinom i propelerom od nerđajućeg čelika, instaliran je u komori za zrenje čime je obezbeđena homogenost finalnog proizvoda (opciono je moguće ugraditi i drugi mešač u komori za doziranje). Programiranjem rada ovih mešača obezbeđuje se ušteda energije.
 • Jednostavno podešavanje obezbeđuje preciznu i ekonomičnu pripremu polielektrolita iz emulzije (u skladu sa odabranom koncentracijom i trenutnim protokom dozira se određena količina emulzije da bi se postigla zadata koncentracija).

Automatski sistem za kontinualnu pripremu polielektrolita iz emulzije ALM-compact

Ovaj sistem omogućava potpuno automatski režim rada, čime se postiže visok kvalitet finalnog proizvoda. U ponudi je pet modela zapremine od 300 do 2000 l/h, sa koncentracijama koje zavise od tipa uređaja koji se koristi za doziranje.

Automatski sistem za kontinualnu pripremu emulzija ALM-compact
Automatski sistem za kontinualnu pripremu emulzija ALM-compact
 • Sistem za regulaciju protoka vode i dozir pumpa sa regulacijom doziranja omogućuju kontinualnu pripremu rastvora raznih koncentracija.
 • Idalan za pripremu polielektrolita iz emulzije.
 • U sklopu svakog sistema nalazi se rezervoar sa dva odvojena dela pregrađena ravnom sekcijom u obliku polumeseca. Rezervoar je izrađen od polietilena visoke gustine nudi visok stepen otpornosti u agresivnim sredinama.
 • Nivo sonda, pomoću elektromagnetnog ventila, kontroliše dotok vode u komoru za razblaživanje kada nivo padne ispod minimalnog. Kada nivo dostigne maksimum, nivo sonda se podiže i elektromagnetni ventil prekida dotok ulazne vode. Rastvor se koncentriše u donjem odeljku, i zahvaljujući okretanju propelera mešača, pomera se na gore.
 • Rotametar i podešavanje ventila obezbeđuju protok razblaženja u skladu sa zadatim parametrima.
 • Spori mešač na električni pogon, sa osovinom i dva propelera od nerđajućeg čelika, instaliranih u dve komore obezbeđuju homogenost finalnog proizvoda.
 • Zbog geometrije uređaja i cirkulacije vode i hemikalije omogućena je priprema nerastvorljivih supstanci.
 • Komadna tabla sa prekidačima i signalnim LED indikatorima za funkciju pojedinih elemenata omogućava operateru potpunu kontrolu.

Comments are closed.