Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Dezinfekcija vode srebrom – Eko aqua cleaner

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Dezinfekcija vode srebrom je dezinfekcija vode na bazi jona srebra.

Dezinfekcija vode srebrom – karakteristike srebra

Srebro, čak i u neznatnim koncentracijama, ima sposobnost da uništava mikroorganizme. Neki organizmi uginu u prisustvu 1 dela srebra na 100 miliona delova vode. Tako veliko toksično dejstvo srebra objašnjava sa visokom osetljlvošću ćelljske plazme mlkroorganlzama na jone srebra. (Utvrđeno je da donja granica baktericidnog dejstva srebra iznosi 2×10-11 gjona/dm3). Dokazano je da ovi joni (srebra) ulaze unutar mikrobne ćellje, spajaju se sa protoplazmom i razrušavaju je. Takođe je dokazano da se joni srebra adsorbuju na mikrobnoj ćeliji, igraju ulogu katalizatora u procesu oksidacije plazme vazdušnim kiseonikom. Efekat baktericidnog dejstva se dostiže pri produženom kontaktu, nakon čega dolazl do dezinfekcije vode.

Eko aqua cleaner

Eko aqua cleaner je uređaj za dezinfekciju vode srebrom. Primenjuje se za dezinfekciju vode srebrom u bunarima, manjim bazenima, rezervoarima i kaptažama. Može da radi na 220V iii na akumulator (12VDC).

dezinfekcija vode srebrom

Uređaj sačinjava sistem elektroda od različitih jedinjenja na bazi srebra sa izraženim i dokazanim baktericidnim svojstvima. Funkcioniše na razlici elektrodnlh potencijala. Različiti elektrodni materljali pod utlcajem električne struje otpuštaju određene vrste katjona i anjona (fino dispergovani joni), koji imaju specifična baktericidna svojstva (sposobnost da uništavaju bakterije).

Prema elektrodama se dovodi jednosmerna struja, koja obrazuje jone srebra i ti joni ulaze u vodu.

Ovaj proizvod je razvijen u saradnji sa tehnološkim fakultetom i kao takav patentiran. Kao ekološki prozvod dobio je prvu nagradu Beograda i Privredne Komore Srbije.

Comments are closed.