Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Turbidimetar | Merač mutnoće

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

Šta je turbidimetar?

Turbidimetar je uređaj za merenje mutnoće(ili oblačnosti) vode, uzrokovane suspendovanim česticama.

Način rada i delovi – turbidimetar

Turbidimetar radi tako što meri količinu svetlosti rasute zbog prisustva suspendovanih čestica.
Turbidimetar se sastoji od sonde za merenje mutnoće, merne ćelije, i kontrolera.

Sonda turbidimetra

Turbidimetar 1
 • Sonda turbidimetra stvara 4-20 mA strujnu petlju ili RS485 i Modbus izlaz
 • RS485 komunikacija omogućava merenje, promenu opsega, analogni ili digitalni mod rada, kalibraciju nule.
Opseg: 0/4 – 0/40 – 0/400 NTU
Napajanje: 9/36 Vdc
Opterećenje: 600 Ohm maksimalno na 24 Vdc
Temperatura: -5 ÷ 50 °C
Pritisak: 6 bar maksimalno na 25 °C
Materijal: PVC
Dužina: 143 mm
Kabl: 10 m

Merna ćelija turbidimetra

Turbidimetar 1
 • Za in-line merenja mutnoće
 • Za veoma precizna merenja i niske vrednosti mutnoće
 • Ćelija je opremljena sa regulatorom protoka da bi se izbegli mehurići
 • Čišćenje ćelije je veoma jednostavno
Protok servisne vode: 0.2-25 l/min
Temperatura: 0-50 °C
Pritisak uzorka: 6 bar maksimalno na 20 °C
Materijal: PVC
Prečnik matice: 2 1/2″
Fitinzi: 1/4″
Creva: PVC 4×6 mm dužine 5m

Kontroler turbidimetra

Turbidimetar 1

Osobine kontrolera:

 • Prikazivanje merenja na displeju u podesivom opsegu od -9999 do 9999, koji odgovara 0-20 mA ili 4-20 mA ulazu
 • Vdc napajanje za napajanje 4-20 mA petlje transmitera
 • Dva setpointa sa podesivom min/max funkcijom, histerezisom i kašnjenjem
 • Alarm za mala/velika merenja
 • Programabilni analogni izlaz 0-20 ili 4-20 mA za snimanje i akviziciju izmerenih vrednosti ili PID regulaciju
 • Automatska/ručna funkcija za čišćenje
 • Dva digitalna ulaza za držanje izmerene vrednosti ili alarm
Ulaz: 0-20 ili 4-20 mA aktivni ili pasivni, pojedinačni ili diferencijalni
Tačnost: 0,2 %
Ponovljivost: 0,1 %
Nelinearnost: 0,1 %
Zaštita: IP66
Dvostruki analogni izlaz: 0-20 mA / 4-20 mA Rmax 600Ω
Temperatura: -10 ÷ 60 °C
Napajanje: 85/264 Vac – 50/60 Hz, 5 VA
Dimenzije: 256x230x89 mm

Comments are closed.