agrouniktuv nord

Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Sistem za automatsko doziranje gasnog hlora AS-2004/9

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

sistem za automatsko doziranje gasnog hlora au-2004/6

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji i servisiranju uređaja za hlorisanje vode, firma AQUA INTERMA INŽENJERING je razvila sistem za automatsko doziranje gasnog hlora AS-2004/9. U njemu su primenjeni moderni principi kompjuterizovanog upravljanja i automatizacija.

Integrisan diferencijalni vakuum regulator omogućava kompenzaciju usled oscilovanja vakuuma i samim tim omogućava preciznije doziranje. Kao osnovne komponente koriste se elektronski uređaji poznatih svetskih proizvođača, koje objedinjuje softver za upravljanje razvijen u firmi. Svi principi upravljanja hlorisanjem vode su integrisani u jedan univerzalni program, kojim se komunicira preko komandnog panela na srpskom ili engleskom jeziku. Uređaj AU-2004/9 namenjen je za automatsku kontinualnu regulaciju procesa doziranja gasnog hlora prilikom dezinfekcije vode, kao i za kontinualno merenje rezidualnog hlora u vodi, merenje koncetracije gasnog hlora u vazduhu i komandovanje uređajem za neutralizaciju hlora.

Sastavni delovi sistema AS-2004/9

 • Kontroler za automatsko doziranje gasnog hlora AU-2004/9
 • Diferencijalni vakuum regulator
 • Vakuum metar
 • Elektromotorni dozir ventuil
 • Zidni nosač sa zaštitnim poklopcem

Karakteristike:

 • Mikroprocesorski uređaj koji objedinjuje funkcije analizatora rezidualnog hlora i automatskog doziranja hlora
 • Doziranje na protok i/ili rezidual, istovremeno ili pojedinačno
 • Doziranje pomoću elektromotornog servo ventila za gasni hlor ili impulsne dozir pumpe za tečna jedinjenja hlora
 • Komandovanje preko upravljačkog panela na srpskom ili engleskom jeziku
 • Komandovanje i prikaz stanja na tekstualnomn displeju 2 x 16 karaktera
 • Ugrađeni PLC omogućava povezivanje sa računarima i formiranje velikog upravljačkog sistema (SCADA)
 • Priključak za mernu ćeliju analizatora rezidualnog hlora (merna ćelija se naručuje opciono)
 • Priključak za merač protoka 4-20 mA
 • Priključak za impulsni merač protoka (max 5 imp/sec)
 • Priključak za jednu sondu detektora hlora u vazduhu HS-25 potrebnu za aktiviranje uređaja za neutralizaciju (naručuje se opciono)
 • Priključak za upravljanje uređajem za neutralizaciju hlora iz vazduha
 • Komunikacioni port za povezivanje jedne od navedenih opcija:
  • za udaljeni upravljački LCD kolor grafički displej 6″ (naručuje se opciono) ili
  • za žičani ili GPRS modem za daljinski nadzor i promenu parametara (modem se naručuje opciono) ili
  • za ETHERNET MODBUS TCP konvertor ili
  • za povezivanje sa računarima i formiranje sistema za nadzor i upravljanje (SCADA)

*Proizvođač zadržava pravo izmene i unapređenja softverskih i drugih parametara automatike.

Kontroler za automatsko doziranje gasnog hlora AU-2004/9 je mikroprocesorski uređaj namenjen za automatsku kontinualnu regulaciju procesa doziranja gasnog hlora prilikom dezinfekcije vode, kao i za kontinualno merenje rezidualnog hlora u vodi, merenje koncentracije gasnog hlora u vazduhu i komandovanje uređajem za neutralizaciju hlora. Regulacija se vrši na osnovu ulaznih parametara (protok vode i rezidualni hlor u vodi), a upravljanje procesom hlorisanja može biti prema protoku, prema rezidualu ili kombinovano.

Tehnički podaci:

Napajanje: 220 V AC; 50 Hz
Tačnost merenja: bolja od 0,3% na 250C
4 Analogna ulazna signala: 4 do 20 mA, 47Ω, pasivno ili aktivno napajanje 18 – 24VDC
6 Digitalnih ulaza: beznaponski kontakt
6 Digitalnih izlaza: 4 x Relejni 2A i 2 x Solid State
Komunikacioni port: RS 232/485 MODBUS RTU (opciono)
Radna temperatura: 0 – 500C
merni opseg priključenih senzora:
Analizator rezidualnog hlora: 0 – 10mg/l (parametar)
Protokomer: 1-999 l/s (parametar)
Detektor hlora: 0-10 ppm (parametar)
Dozir ventil za hlor: 100 gr/h – 10 Kg/h

Za pravilno funkcionisanje elektromotoranog dozir ventila zahteva se konstantan pad pritiska na ventilu. Diferencijalni vakuum regulator je projektovan tako da održava konstantnu razliku pritisaka na ventilu i kompenzuje oscilacije vakuuma koje se mogu javiti usledpromene protoka servisne vode ili promene u količinama hlora koji se dozira.

Automatizacija procesa hlorisanja jako smanjuje uticaj “ljudske greške” prisutne prilikom ručne regulacije. Dobro podešen automat održava neprekidno nivo rezidualnog hlora u vodi, uvek na zadatom nivou, bez intervencije čoveka.

Sistem automatskog upravljanja procesom hlorisanjaSistem automatskog upravljanja procesom hlorisanja izvedeno

Sistem automatskog upravljanja procesom hlorisanja

Sistem automatskog upravljanja procesom hlorisanja

Comments are closed.