Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Sistem za automatsko doziranje gasnog hlora AS-2004/15

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka
Sistem za automatsko doziranje gasnog hlora AS-2004/15

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji i servisiranju uređaja za hlorisanje vode, firma AQUA INTERMA INŽENJERING je razvila sistem za automatsko doziranje gasnog hlora AS-2004/15. U njemu su primenjeni moderni principi kompjuterizovanog upravljanja i automatizacija.

Kao osnovne komponente koriste se elektronski uređaji poznatih svetskih proizvođača, koje objedinjuje softver za upravljanje razvijen kroz dugi niz godina neprestanog razvoja i unapredjivanja na osnovu iskustava korisnika. Svi principi upravljanja hlorisanjem vode su integrisani u jedan univerzalni program, kojim se komunicira preko operatorskog panela na srpskom ili jednom od 3 izabrana jezika. Uređaj AS-2004/15 je namenjen za automatsku kontinualnu regulaciju procesa doziranja gasnog hlora u cilju dezinfekcije vode, kao i za kontinualno merenje rezidualnog hlora u vodi.

Sastavni delovi sistema AS-2004/15

 • Kontroler za automatsko doziranje gasnog hlora AU-2004/15
 • Diferencijalni vakuum regulator
 • Vakuum metar za hlor
 • Elektromotorni pokretač
 • Dozirni regulacioni ventil
 • Zidni nosač sa zaštitnim poklopcem

Karakteristike:

 • Uređaj baziran na PLC-u, koji objedinjuje funkcije analizatora rezidualnog hlora i automatskog doziranja hlora
 • Doziranje proporcionalno protoku sa adaptivno-prediktivnom korekcijom na osnovu izmerenog rezidualnog hlora u uzorku. Uređaj pruža maksimalnu fleksibilnost, pa je doziranje moguće na osnovu protoka i reziduala, ili samo na osnovu protoka ili samo na osnovu reziduala.
 • Doziranje pomoću elektromotornog regulacionog ventila za gasni hlor.
 • Korisnički interfejs na srpskom, engleskom, rumunskom i jos jednom jeziku na zahtev korisnika
 • Komandovanje i prikaz stanja na TOUCH SCREEN operatorskom panelu visoke rezolucije dijagonale 4,3 inča
 • Na uređaj se moze priključiti analizator rezidualnog hlora kao strujni signal (4-20 ma), bilo aktivan bilo pasivan u zavisnosti od tipa analizatora, opseg merenja je sistemski parametrom definisan.
 • Uređaj ima mogućnost prikljućenja merača protoka kao analogni aktivni ili pasivni, ili impulsni sa impulsnog vodomera ili sa bilo kojeg merača protoka koji ima impulsni izlaz(bespotecijalni kontakt ili 24 VDC impuls)
 • Opciono uređaj moze biti opremljen komunikacionim portom po izboru:
  • Serijski port(RS 232 ili RS 485)
  • Eternet port

  Komunikacioni protokol je u zavisnoti od izabranog interfejsa MODBUS RTU ili MODBUS TCP

 • Karakteristike elektromotornog pokretača:
  • Upravljački signal: 4-20mA i 0-10V
  • Indikator pozicije
  • Indikator statusa LED
  • Potenciometar za ručno podešavanje
 • Karakteristike dozirnog regulacionog ventila:
  • Igla dozir ventila sa V-izrezom
  • Materijali ventila i zaptivke otporni na gasni hlor
 • Karakteristike diferencijalnog vakuum regulatora:
  • Kućište od ABS plastike
  • Mebrane i opruge otporni na hlor
  • Pokazivač protoka gasa
  • Regulacioni ventil
  • Kompenzacija vakuumskih oscilacija
 • Karakteristike vakuum metra za hlor:
  • Izrađen od kvalitetnih materijala otpornih na gasni i tečni hlor
  • Merni opseg: -1,0 do 0 bar

*Proizvođač zadržava pravo izmene i unapređenja softverskih i drugih parametara automatike.

Tehnički podaci:

Napajanje: 220 V AC(50 Hz), po zahtevu 12 ili 24 VDC
Tačnost merenja: bolja od 0,3% na 25 oC
2 Analogna ulazna signala: 4 do 20 mA, pasivno ili aktivno napajanje petlje 18 – 24 VDC (opciono galvanski odvojeni)
10 Digitalnih ulaza: beznaponski kontakt ili 24 VDC
6 Digitalnih izlaza: 4 x Relejni 2A i 2 x Solid State
2 Analogna izlaza:
(1 opciono)
galvanski odvojeni 4-20 ma, jedan analogni izlaz dolazi uz osnovno verziju, drugi je opcioni
Komunikacioni port: (opciono) RS 232/485 MODBUS RTU ili Eternet MODBUS TCP
Radna temperatura: 0 – 50 oC
merni opseg priključenih senzora:
Analizator rezidualnog hlora: merni opseg u zavisnosti od priključenog analizatora rezidualnog hlora, parametrom definisan
Merač protoka: merni opseg u zavisnosti od priključenog merača protoka, parametrom definisan
Dozir ventil za hlor: može da bude minimalno 100 gr/h, pa naviše u zavisnosti od potreba korisnika
Elektromotorni pokretač:
Napajanje: 24V DC
Upravljački signal: 4-20mA i 0-10V
Dužina hoda: 20mm
Obrtni moment: 800N
Vreme otvaranja/zatvaranja: 30s
Dozirni regulacioni ventil:
Opseg regulacije: 10 gr/h – 10 kg/h
Vakuum metar za hlor:
Merni opseg: -1,0 do 0 bar
Prečnik kućišta: 60mm

Za pravilno funkcionisanje elektromotoranog dozir ventila zahteva se konstantan pad pritiska na ventilu. Diferencijalni vakuum regulator je projektovan tako da održava konstantnu razliku pritisaka na ventilu i kompenzuje oscilacije vakuuma koje se mogu javiti usled promene protoka servisne vode ili promene u količinama hlora koji se dozira.

Automatizacija procesa hlorisanja jako smanjuje uticaj “ljudske greške” prisutne prilikom ručne regulacije. Dobro podešen automat održava neprekidno nivo rezidualnog hlora u vodi, uvek na zadatom nivou, bez intervencije čoveka.

Sistem automatskog upravljanja procesom hlorisanja
Sistem automatskog upravljanja procesom hlorisanja izvedeno
Sistem automatskog upravljanja procesom hlorisanja

Daljinski pristup preko smartfona ili tableta

Daljinski pristup kontroleru AU-2004/15 preko smartfona ili tableta. Koristi se za:

 • Daljinski pristup preko Internta ili bežične LAN konekcije
 • Kontrolu i monitoring automatizacije i mašinskih procesa daljinski
 • Nadgledanje stanja rada, alarma, podataka i trendova u realnom vremenu
 • Podešavanje komunikacionih kanala za više kontrolera
Sistem za automatsko doziranje gasnog hlora AS-2004/15 - Daljinski pristup

Podržane opcije:

 • Organizacija kontrolera u omiljene i grupe
 • Deljene konfiguracije – mogućnost slanja svoje liste kontrolera i podešavanja preko mejla za rezervu, ili deljenja sa drugim uređajem
 • Bezbednost preko šifre – mogućnost kreiranja šifre prvi put da bi se sprečio neovlašćen pristup
 • Zumiranje prstima
 • Promena veličine displeja u skladu sa kontrolerovom rezolucijom ekrana

Minimalni operativni sistem mobilnog uređaja: Android 4.0+, API14+ iOS 7+

Comments are closed.