Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Impulsni vodomer

  • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
  • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
  • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
  • scada sistemi i daljinski prenos podataka
  • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
  • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka

impulsni vodomer

Vodomer se upotrebljava za precizno merenje protoka svih vrsta hladne vode temperature do 40°C , a prema zahtevu i tople vode temperature do 90°C. Vodomer se sastoji od mesinganog kućišta sa navojnim priključkom (holenderski spoj) za manje vodomere, odnosno prirubnički spoj za vodomere većeg promera, turbinskog merača, davača impulsa i brojčanika za prikaz izmerene količine vode. Jednostavan je za montažu i demontažu. Ugrađuje se na mestima gde se zahteva preciznije doziranje (pumpa vrši doziranje prema impulsu sa vodomera). Rezolucija impulsa je od 1 imp./0,25 l do 1 imp./1000 l za vodomere sa holenderima, odnosno 1 imp./2,5 l do 1 imp./1000 l za prirubničke vodomere.

Comments are closed.