agrouniktretman vodetuv nord
Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Kontroler za automatsko doziranje hipohlorita AU-2004/15

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka
Kontroler za automatsko doziranje hipohlorita AU-2004/15

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji i servisiranju uređaja za hlorisanje vode, firma AQUA INTERMA INŽENJERING je razvila svoj mikroprocesorski uređaj za automatsko doziranje hipohlorita AU-2004/15.

U ovom uređaju primenjeni su moderni principi kompjuterizavanog upravljanja i automatizacije. Kao osnovne komponente koriste se elektronski uređaji poznatih svetskih proizvođača, koje objedinjuje softver za upravljanje razvijen u firmi. Svi principi upravljanja hlorisanjem vode su integrisani u jedan univerzalni program, kojim se komunicira preko komandnog panela na srpskom, engleskom, rumunskom jeziku, ili jeziku po izboru na zahtev korisnika.

Kontroler AU-2004/15 namenjen je za automatsku kontinualnu regulaciju procesa doziranja natrijum hipohlorita prilikom dezinfekcije vode kao i za kontinualno merenje rezidualnog hlora u vodi.

Karakteristike:

 • Mikroprocesorski uređaj koji objedinjuje funkcije analizatora rezidualnog hlora i automatskog doziranja hlora
 • Doziranje proporcionalno protoku sa adaptivno-prediktivnom korekcijom na osnovu izmerenog rezidualnog hlora u uzorku. Uređaj pruža maksimalnu fleksibilnost, pa je doziranje moguće na osnovu protoka i reziduala, ili samo na osnovu protoka ili samo na osnovu reziduala.
 • Upravljanje dozir pumpom po izboru: impulsno, analogno(4-20 ma) ili PWM
 • Korisnički interfejs na srpskom, engleskom, rumunskom i jos jednom jeziku na zahtev korisnika
 • Komandovanje i prikaz stanja na tač skrin operatorskom panelu visoke rezolucije dijagonale 4,3 inča
 • Na uređaj se moze priključiti analizator rezidualnog hlora kao strujni signal (4-20ma), bilo aktivan bilo pasivan u zavisnosti od tipa analizatora, opseg merenja je sistemski parametrom definisan.
 • Uređaj ima mogućnost priključenja merača protoka kao analogni aktivni ili pasivni, ili impulsni sa impulsnog vodomera ili sa bilo kojeg merača protoka koji ima impulsni izlaz(bespotecijalni kontakt ili 24 VDC)
 • Opciono uređaj moze biti opremljen komunikacionim portom po izboru:
  • Serijski port(RS 232 ili RS 485)
  • Eternet port

  Komunikacioni protokol je u zavisnoti od izabranog interfejsa MODBUS RTU ili MODBUS TCP

*Proizvođač zadržava pravo izmene i unapređenja softverskih i drugih parametara automatike.

Tehnički podaci:

Napajanje: 220 V AC(50 Hz), po zahtevu 12 ili 24 VDC
Tačnost merenja: bolja od 0,3% na 25 oC
2 Analogna ulazna signala: 4 do 20 mA, 250Ω, pasivno ili aktivno napajanje 18 – 24 VDC (opciono galvanski odvojeni)
10 Digitalnih ulaza: beznaponski kontakt ili 24 VDC
6 Digitalnih izlaza: 4 x Relejni 2A i 2 x Solid State
2 Analogna izlaza:
(opciono)
galvanski odvojeni 4-20 ma
Komunikacioni port:
(opciono)
RS 232/485 MODBUS RTU ili Eternet MODBUS TCP
Radna temperatura: 0 – 50 oC
merni opseg priključenih senzora:
Analizator rezidualnog hlora: merni opseg u zavisnosti od priključenog analizatora rezidualnog hlora, parametrom definisan
Merač protoka: merni opseg u zavisnosti od priključenog merača protoka, parametrom definisan

Comments are closed.