Bulevar Oslobođenja 337c, 11000 Beograd, Srbija

Analizator rezidualnog hlora AH-2003

 • uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora
 • oprema za pripremu i doziranje hemikalija
 • automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji
 • scada sistemi i daljinski prenos podataka
 • proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori
 • tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka
Analizator rezidualnog hlora AH-2003

AH-2003

Elektronika analizatora hlora

Elektronika analizatora hlora

Merna ćelija analizatora hlora

Merna ćelija analizatora hlora

Analizator rezidualnog hlora AH-2003 testiran je i dokazan kao pouzdan uređaj za kontinualno, precizno merenje reziduala. Uređaj radi na amperometrijskom principu i dizajniran je da kontinualno meri slobodni hlor u vodi, plivačkim bazenima ili u raznim procesnim aplikacijama.

U mernu ćeliju analizatora inkorporiran je kontinualni, hidraulički sistem čišćenja elektroda pomoću rotirajućih kuglica, tako da se eliminišu smetnje u signalu i eleminiše potreba za čestom rekalibracijom instrumenta.

Integrisane dve tačke alarma su standard (visoki i niski rezidual).

Dovođenje uzorka vrši se kroz regulacioni ventil, što eliminiše potrebu za posebnim pumpama za uzorkovanje. Elektrode od bakra i zlata velike površine koriste se za dobijanje signala maksimalne snage. Uređaj je konstruisan od materijala otpornih na koroziju. Svaka jedinica je pre-montirana zahtevajući u instalaciji samo povezivanje vodova za dovođenje uzorka.

Komponente i kontrole su dostupne na prednjoj strani uređaja omogućavajući lako nadgledanje izmerenog reziduala, protoka uzorka, sistema čišćenja elektroda i podešavanje tački gornjeg i donjeg alarma.

Galeriju ovog proizvoda na izvedenim objektima možete pogledati ovde.

Karakteristike

 • Kontinualno merenje
 • Visoka pouzdanost
 • Alarm visokog i niskog reziduala
 • Automatsko čišćenje elektroda
 • Direktno merenje slobodnog hlora
 • Nezavisno podešavanje donje i gornje granične vrednosti

Pripremna grupa:

 • Reducir pritiska
 • Kuglasti ventil
 • Mehanički filter
 • Rotametar

Princip rada

Uzorak vode sa nepoznatim sadržajem hlora se dovodi u mernu ćeliju koja amperometričkom metodom daje elktrični signal proporcionalan sadržaju hlora. Signal se pomoću transmitera pretvara u strujni signal od 4-20mA, prikazuje se na digitalnom pokazivaču ugrađenom na prednjoj ploči, kao i na opcionim udaljenim pokazivačima, pisačima itd. Takođe možemo održavati koncentraciju rezidualnog hlora u podešenim granicama (kontakti ugrađenih releja se uključuju prilikom određenog, predpodešenog minimalnog i maksimalnog nivoa hlora).

tehnički podaci:
Merni opseg*: 0-1 mg/l Cl2
Osetljivost: 0.01 mg/l (ppm)
Linearnost: 1%
Tačnost: 2%
Vreme odziva: cca 60sec
Količina (protok) uzorka: cca 500 ml/min
Priključak uzorka: fleksibilno crevo, 06/1mm
Merni metod: amperometrički (Au/Cu)
Displej pokazivač: crveni LED, tri cifre
Električno napajanje: 220V AC, 50Hz
Potrošnja: <50mA
Analogni izlazni signal: 4-20mA
Impedansa strujne petlje: 600Ω, max
Kontakti alarmnih releja: 250V/2A, AC/DC
* na poseban zahtev merni opseg može biti i drugačiji, najviše do 10mg/l

Comments are closed.