tuv nord
uređaji za gasno hlorisanje i neutralizaciju hlora oprema za pripremu i doziranje hemikalija automatska kontrola hlorisanja i merni uređaji scada sistemi i daljinski prenos podataka proizvodnja hipohlorita iz soli, ozon generatori, uv sterilizatori tretman otpadnih voda i kontrola algi i biofilma primenom ultrazvuka